Om Cookies

Källans Naturprodukter AB använder sig av cookies på i webbshopen för att den ska 
kunna identifiera din dator och komma ihåg dina personliga inställningar. 
Detta sker för att underlätta användningen för dem som besöker vår webbshop. 
Kunduppgifter används endast vid försäljning/försändning och ev. meddelanden till kunden. Se Privacy Policy

“Cookies” är små filer som gör det möjligt för oss att lagra information som hör ihop 
med din dator och dig som användare, speciellt under tiden som du besöker vår webbplats.

Vi använder vad som kallas “sessionscookies”, de lagras bara under den tid som ditt besök
varar i vår webbshop. Vi använder även “permanenta cookies” för att behålla information
om besökare som upprepade gånger besöker webbshopen.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som avaktiverar cookies. För det mesta
kan man även ta bort eventuella cookies som redan har sparats. 
Om du väljer att inte acceptera cookies kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Källans Naturprodukter AB varken säljer eller lämnar ut kunduppgifter till annan part!