Om Gården Källan med omgivningar

Inlägg: lördag, januari 27, 2018 Läst av: 3281

Vår småländska gård med egen kallvattenkälla.

Gården Källan och företaget Källans Naturprodukter har fått sitt namn efter den stensatta kallvattenkällan som ligger i grusåsens nedre del strax nedanför ängen.
Vattnet leds via två kraftiga källådror som går samman vid kallvattenkällan som aldrig sinar. Vattnet är rent och friskt, mycket gott och alldeles klart efter att ha renats naturligt när det har tagit sig igenom sand- & rullstensåsen på sin väg ner till källan.
Källans kallvattenkälla

Gården är på ca 2,5 hektar och består av en stor äng, en vacker björkhage och en skogshage. Förr i tiden sköttes jordbruket här med två hästar, deras stall är numera hönshus. Vi som bor här nu bedriver inte jordbruk men hade artskyddade & genbanksanslutna Göingegetter mellan 2005-2018, kvar på gården finns nu våra genbanksanslutna myskankor, plus gårdshönsen som lägger ägg i alla möjliga vackra färger, och förstås gårdens katter.

Gården Källan ligger strax utanför byn Ruda i sydöstra Småland (Ruda är ett medeltida ord (rödja) för röjning, brytning av ny odlingsmark) och är granne med Ruda Gård på den ena sidan och med Ruda Skola i utkanten av byn på den andra. På båda sidor om gården finns stora rösen av bronsåldersgravar som talar om att vi befinner oss på en plats med ålder och anor.


Gården Källan bär på ett rejält stycke historia

Gården Källan ligger utmed Riksväg 34 mellan Högsby och Fliseryd i sydöstra Småland.
Längs med vårat gårdstun går den gamla Kungsvägen mellan Stockholm och Kalmar där Gustav Vasa på 1500-talet tog sig fram på färden mellan Kalmar Fästning och Stockholms Slott. Den tidigare Kungsvägen, som numera till stor del är Riksväg 34, har en rik historia och är den enda Kungsvägen i Kalmar län, som för övrigt utnämndes av Gustav Vasa efter Dackefejden då den från början gick mellan Kalmar och Kisa.


Kungsvägen

Kungsvägen var den medeltida färdväg som anlades för att förbinda Stockholm och Kalmar. Vägen är en av landets äldsta färdvägar på land och har varit av stor betydelse för såväl Högsbys som det omgivande kulturlandskapets utveckling. Vägen hade förr annan dragning, men de gamla vägavsnitten finns kvar i stort.

Vägen mellan Kalmar och Linköping har varit en självklar led alltsedan landet började befolkas någon gång efter istiden. Det åsrika landskapet gav naturliga förutsättningar för bekväma landtransporter mellan kusten och inlandet. Åsarna användes sommartid till landtransporter och åarna som snabba slädvägar på isarna vintertid. Alsterån, Emån och Högsbyåsen blev tillsammans den viktigaste leden i flera tusen år.

Rv34 löper ända från Ålem (vid E22 mot Kalmar) förbi Linköping och upp till Motala och har alltid varit en viktig nerv i Sveriges vägnät. Den följer en gammal handelsled mellan Kalmar och Linköping. Vägen följer Emådalen och senare Stångådalen på vägen mot Vimmerby och Linköping. I sträckningen mellan Högsby och Målilla passerar vägen över Emån tre gånger. Vägen slutade tidigare i Linköping, men förlängdes 1 november 2007 till Motala över den tidigare riksväg 36. Vissa sträckor av den ersatte den medeltida Kungsvägen. När vägen moderniserades ändrades sträckningen över vår gård bara 20-30 meter sidledes och Rv34 passerar strax nedanför backen upp till gården.

Trakten

Karaktären och formen för trakten grundlades redan för mer än 8 000 år sedan av smältvattnet som rann ut ur jökelportarna vid den bortsmältande inlandsisens kant. Då bildades rullstensåsarna som likt väldiga grusormar slingrar sig från inlandet mot sydöst ut till havet. På åsarnas torra ryggar anlades de stigar, senare vägar, som fortfarande utgör grunden för vägförbindelserna mellan skogsbygderna i väster till havet i öster.

Den tidigaste bebyggelsen knöts naturligt nog till vägarna på åsarna. Här fanns det också tillgång till gott dricksvatten i källorna och odlingsbar jord nedanför grusryggarna. Åsbebyggelsen är mycket karaktäristisk för kommunen med omgivningar. Ruda, Högsby och Berga m.fl. byar ligger på den mäktigaste rullstensåsen, Högsbyåsen.

Kalmarkriget 1611-1613

Det är spännande att tänka på hur det såg ut på det nuvarande gårdstunet för drygt 400 år sedan, då våra anfäder under Kalmarkriget 1611-1613 passerade här på väg mot Kalmar för att mota bort dansken som försökte inta Sverige. Kalmarkriget fick en avgörande betydelse för Sveriges framtid och det avgjordes längs Kungsvägen 1612, och med undantag från danska härjningar längs Kalmarkusten 1676 har östra delarna av Småland haft fred sedan Kalmarkriget, alltså i över 400 år. Högsby är historiskt sett den viktigaste centralorten utmed den gamla Kungsvägen.

Soldater


© Källans Naturprodukter AB